Skontaktuj się z nami
+48 573 503 972

CRM dla branży budowlanej - problemy i rozwiązania

zdjęcie-artykuł

ITrix team

W tym artykule skupimy się na 5 najważniejszych wyzwaniach, z jakimi spotyka się branża budowlana, oraz na zagrożeniach, jakie one niosą dla rozwoju firm. Przedstawiamy również sposoby, w jaki można skutecznie rozwiązać te problemy i osiągnąć znaczne oszczędności dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań

TOP 5 problemów w branży budowlanej

Jakie problemy rozwiązał CRM w branży budowlanej?

Rozwiązania tych problemów znajdziesz poniżej

Utrudnione zarządzanie kosztami projektów (wszystko rozbite na 1000 exceli)

Zagrożenia:

Poniżej opisaliśmy kilka prostych argumentów, które wyjaśniają, dlaczego to zagrożenie:

1. Strata czasu i efektywności. Gubienie się w tysiącach arkuszy kalkulacyjnych oznacza, że spędzamy dużo czasu na ich szukaniu, aktualizacji i synchronizacji. To nie tylko marnuje czas, ale również obniża efektywność pracy, gdyż tracimy czas, który mógłby być lepiej wykorzystany na bardziej istotne zadania.

2. Trudności w planowaniu i prognozowaniu. Bez jednolitego systemu zarządzania kosztami, trudno jest dokładnie planować i prognozować przyszłe projekty. Brak spójnych danych utrudnia analizę trendów, identyfikację problemów i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych.

3. Koszty finansowe. Właściciele firm budowlanych często nie zdają sobie sprawy, ile pieniędzy tracą przez utrudnione zarządzanie kosztami projektów. Błędy, opóźnienia i brak kontroli nad kosztami prowadzą do niepotrzebnych wydatków, które mogą wpływać na rentowność i stabilność finansową firmy


Utrudnione zarządzanie liczbą projektów

Zagrożenia:

Ten problem niesie ze sobą poważne zagrożenia, takie jak:

1. Przeoczenie projektów. Gdy nie mamy odpowiedniego systemu do zarządzania projektami, istnieje ryzyko, że przeoczymy pewne projekty lub nie będziemy w stanie skutecznie nimi zarządzać.

2. Przeciążenie zasobów. Jeśli nie mamy możliwości śledzenia i planowania projektów, możemy niezdrowo obciążyć nasze zasoby, takie jak pracownicy, materiały i sprzęt, co prowadzi do niewydajności, opóźnień i wyższych kosztów.

3. Trudności w alokacji zasobów. Jeśli nie mamy systemu, który pomoże nam przewidzieć i planować potrzeby zasobowe dla różnych projektów, możemy napotkać problemy z niedoborem lub nadmiarem zasobów.


Wspólnie znajdziemy rozwiązania na te problemy!

W skrajnych przypadkach niemożliwość zarządzania zasobami firmy

Zagrożenia:

Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego rozwiązania na ten problem powstaną takie zagrożenia:

1. Niedotrzymanie terminów. Jeśli nie mamy możliwości śledzenia i planowania zasobów, istnieje ryzyko, że nie będziemy w stanie dostarczyć projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem. To może wpływać negatywnie na naszą reputację, relacje z klientami i przyszłe szanse na zdobycie kontraktów.

2. Przeciążenie i niedobór zasobów. Brak systemu do kontroli i zarządzania zasobami może doprowadzić do przeciążenia lub niedoboru niezbędnych zasobów. Co z kolei może prowadzić do opóźnień, problemów w realizacji projektów, a nawet utraty kontraktów, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć wymaganych zasobów w odpowiednim czasie.

3. Niewydajność i marnotrawstwo. Bez jasnego poglądu na dostępność, wykorzystanie i planowanie zasobów, istnieje ryzyko, że będą one używane niewłaściwie lub w sposób nieoptymalny, co prowadzi do nadmiernych kosztów i straty czasu.


Brak ustandaryzowanego procesu pozyskiwania projektów budowlanych (a jeżeli jest to jest albo w głowach lub w pliku wordowym)

Zagrożenia:

Jeżeli nie zostanie wdrożone odpowiednie rozwiązania, mogą powstać takie zagrożenia:

1. Trudności w śledzeniu i monitorowaniu. Brak ustandaryzowanego procesu utrudnia śledzenie i monitorowanie różnych etapów pozyskiwania projektów. Może być trudno zidentyfikować, które projekty są w toku, jakie dokumenty zostały już przygotowane i jak daleko zaawansowany jest proces.

2. Nieefektywne wykorzystanie czasu i zasobów. Brak ustandaryzowanego procesu oznacza, że firma może tracić czas i zasoby na ręczne tworzenie dokumentów i powtarzanie tych samych czynności. To prowadzi do nieefektywnego wykorzystania czasu i zasobów, które mogłyby być lepiej wykorzystane w innych kluczowych obszarach działalności.

3. Brak spójności i profesjonalizmu. Jeśli nie ma ustandaryzowanych procesów, każdy członek zespołu może działać na własną rękę, co prowadzi do braku spójności w działaniach i dokumentach. To może dawać nieprofesjonalne wrażenie klientom i powodować zamieszanie wewnętrzne w firmie.


Komunikacja firmy rozbita na wiele narzędzi (tam gdzie 2 pracowników tam 3 narzędzia do komunikacji)

Zagrożenia:

Jeżeli nie rozwiązujemy tego problemu, to istnieją takie zagrożenia:

1. Opóźnienia w przekazywaniu informacji. Korzystanie z wielu narzędzi komunikacyjnych może prowadzić do opóźnień w przekazywaniu informacji. Pracownicy muszą sprawdzać wiele miejsc, aby znaleźć potrzebne informacje.

2. Problemy z dostępem do informacji. Jeżeli informacje są rozproszone w różnych narzędziach, trudno jest zapewnić łatwy dostęp do nich. Pracownicy mogą mieć problemy z odnalezieniem potrzebnych danych, co wpływa na efektywność pracy i podejmowanie decyzji.

3. Zamieszanie i dezorganizacja w zespole. Kiedy każdy pracownik korzysta z różnych narzędzi komunikacyjnych, trudno jest śledzić historię wiadomości, dokumentów i decyzji, co może prowadzić do nieporozumień, pomyłek i braku jasności w komunikacji.


Znasz te problemy?

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania!

Nasze rozwiązania CRM dla branży budowlanej

Rozwiązania, które wdrożyliśmy w CRM firm budowlanych

Proces podliczania kosztów i zysku

W Bitrix24 dla branży budowlanej wdrożono rozwiązanie, które automatycznie podlicza koszty i wskazuje zysk z projektów

Firma może łatwo śledzić i analizować koszty projektów, w tym wynagrodzenia, materiały i koszty dodatkowe

System monitoruje również przychody, takie jak faktury i płatności od klientów, umożliwiając ocenę rentowności projektu. Całkowite koszty i przychody są zestawiane w systemie, generując raporty, które wskazują na najbardziej zyskowne projekty i te, które wymagają optymalizacji kosztów. 

To umożliwia lepszą kontrolę finansową, świadome podejmowanie decyzji i zwiększenie zyskowności w branży budowlanej.

Wszystkie projekty w jednym lejku CRM

Pracownicy mają dostęp do informacji na temat każdego projektu, w tym statusu, zadań, dokumentów i historii komunikacji

Dzięki temu można skutecznie monitorować postępy, alokować zasoby i koordynować pracę zespołu. Kierownictwo może uzyskać pełny obraz działalności firmy, korzystając z raportów i analiz dostępnych w jednym miejscu. 

Rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie projektami, poprawę komunikacji i zwiększenie wydajności pracy.

Nowe procesy zarządzania pracownikami

W Bitrix24 dla branży budowlanej wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające zarządzanie pracownikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Proces zarządzania pracownikami zewnętrznymi obejmuje śledzenie informacji, takich jak umowy, dostępność, wynagrodzenie i terminy. Można przypisywać im zadania i monitorować ich postępy.

Proces zarządzania pracownikami wewnętrznymi umożliwia przypisywanie zadań, monitorowanie ich realizacji i koordynację pracy zespołu. Pracownicy mają dostęp do narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków.

Standaryzacja leadów w crm

Standaryzacja leadów w CRM ułatwia pozyskiwanie i monitorowanie potencjalnych klientów

Każdy lead jest prezentowany w taki sam sposób, co upraszcza przetwarzanie informacji. Pracownicy mają dostęp do danych kontaktowych, preferencji i historii interakcji

Dzięki temu rozwiązaniu, firma może skutecznie zarządzać leadami, przypisać je odpowiednim pracownikom i lepiej organizować proces sprzedaży. 

Szkolenie z komunikacji Bitrix24

Bitrix24 zapewnia efektywną komunikację wewnątrz firmy za pomocą narzędzi takich jak wiadomości, czaty, komentarze i powiadomienia

Szkolenia ITrix z komunikacji w Bitrix24 pozwalają pracownikom zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę

To rozwiązanie poprawia komunikację i współpracę w firmie budowlanej, a szkolenia pomagają pracownikom rozwijać się i zwiększać wiedzę w branży.

Dodatkowe automatyzacje i procesy

Oprócz powyżej opisanych procesów, wdrożyliśmy także inne automatyzacje, które pozwoliły firmom budowlanym zorganizować swoją pracę i zmniejszyć koszty, m.in:

1. Utworzenie osobnych lejków dla różnych typów klientów (obecni klienci, potencjalni klienci, zakończona współpraca)

2. W ramach tych lejków powstały także automatyzacje: wysyłanie maili i sms'ów

3. Automatyczne generowanie faktur i innych dokumentów

Dowiedz się jakie rozwiązania CRM można wdrożyć w Twojej firmie!

Kto nam zaufał

crm-branża-budowlana

Jak sprawdza się CRM w branży budowlanej?

CRM w branży budowlanej - przeczytaj Case Study!

Przygotowaliśmy Case Study na podstawie wdrożenia Bitrixa u jednego z naszych klientów - AceInvest, czyli firmy budowlanej, która zajmuje się nawierzchniami różnego rodzaju

Rozwiązania, które wdrożyliśmy pozwoliły zaoszczędzić:

  • 48 000 zł miesięcznie
  • 6 godzin oszczędności dla każdej inwestycji, dzięki utworzonym lejkom dla działów: Ofert, Projektowania, Przetargów, Realizacji i Konserwacji

Czytaj więcej ...

Subskrybuj nasz kanał YouTube i korzystaj z darmowej wiedzy i rozwiązań Bitrix'a

CRM Bitrix24

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak działa CRM Bitrix24, jakie ma możliwości i funkcje, a także jak przygotować się do wdrożenia CRM

Konsultacje Bitrix24

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest Bitrix24, jakie ma funkcje i możliwości, przedziały cenowe oraz czy przyda się w Twojej firmie 

Wdrożenia Bitrix24

Jeżeli szukasz doświadczonego Partnera Bitrix24, który wdroży Bitrix24 i zapewni bezpieczeństwo Twoich danych 

Szkolenia Bitrix24

Jeżeli chcesz zapewnić zespołowi wystarczającą wiedzę i zdobycie kompetencji, żeby skutecznie używać Bitrix24

Też chciałbyś wdrożyć system kompleksowo i opłacalnie?
Umów się na bezpłatną konsultację!