Skontaktuj się z nami
+48 573 503 972

CRM dla branży logistycznej - problemy i rozwiązania

zdjęcie-artykuł

ITrix team

W tym artykule skupimy się na czterech głównych problemach, z jakimi boryka się branża logistyczna, oraz na zagrożeniach, które mogą hamować rozwój tych firm. Pokażemy również łatwe sposoby, jak rozwiązać te trudności i osiągnąć znaczne oszczędności dzięki odpowiednim rozwiązaniom. 

TOP 4 problemy branży logistycznej

Jakie problemy rozwiązał CRM w logistyce?

Rozwiązania tych problemów znajdziesz poniżej

Liczba zamówień jest ciężka do obsłużenia samym Excelem

Zagrożenia:

Ten może stanowić poważne zagrożenie dla firm logistycznych z kilku powodów:

1. Błędy i nieścisłościRęczne zarządzanie dużą ilością zamówień za pomocą arkusza kalkulacyjnego może prowadzić do błędów. Przeoczenie zamówienia, podwójne wprowadzenie danych lub pomyłki przy obliczaniu mogą występować częściej, co zagraża dokładności i spójności danych.

2. Opóźnienia i nieefektywnośćPrzetwarzanie dużych ilości zamówień za pomocą Excela może być czasochłonne i nieefektywne. Konieczność ręcznego wprowadzania danych, wyszukiwania informacji i aktualizacji arkuszy może prowadzić do opóźnień w realizacji zamówień i spowolnienia procesu logistycznego.

3. Brak skalowalnościExcel ma swoje ograniczenia, zwłaszcza gdy firma logistyczna się rozwija. Praca na dużą skalę może stać się trudna do zarządzania za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, co prowadzi do problemów z przetwarzaniem większej liczby zamówień i utrudnia rozwój firmy.


Zarządzanie kierowcami jest ciężkie, czasami nawet niemożliwe

Zagrożenia:

Firmy logistyczne, które nie rozwiązują tego problemu, mogą napotkać różne zagrożenia:

1. Opóźnienia i niewłaściwe zarządzanie trasamiJeśli nie masz odpowiedniego systemu do zarządzania kierowcami, może być trudno monitorować i optymalizować ich trasy. To może prowadzić do częstszych opóźnień w dostawach, co z kolei może obniżać zaufanie klientów do Twojej firmy logistycznej.

2. Błędy w komunikacji i planowaniu. Jeśli nie masz skutecznego sposobu na przekazywanie informacji, harmonogramów i instrukcji do kierowców, istnieje większe ryzyko pomyłek, niezgodności i utraty danych.

3. Brak widoczności i kontroliBez systemu CRM, który pozwala śledzić i zarządzać kierowcami, może być trudno mieć pełną widoczność na to, co się dzieje w terenie. Brak kontroli nad kierowcami może prowadzić do nieprzewidzianych problemów, takich jak nieuzasadnione przestoje, nadużywanie paliwa, złe zachowanie za kierownicą itp.


Wspólnie znajdziemy rozwiązania na te problemy!

Rozproszenie danych o klientach, zamówieniach, dostawach

Zagrożenia:

Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego rozwiązania na ten problem powstaną takie zagrożenia:

1. Ryzyko utraty danych. Bez centralnego systemu do przechowywania i zarządzania danymi, trudniej jest zapewnić odpowiednią ochronę, backup i odzyskiwanie danych w przypadku awarii lub błędów technicznych. To z kolei może prowadzić do utraty cennych informacji o klientach, zamówieniach i dostawach.

2. Problemy z integracją i współpracą. Gdy dane są rozproszone, integracja i współpraca między różnymi działami w firmie logistycznej staje się trudniejsza. Może być trudno wymieniać informacje i współdziałać efektywnie, co prowadzi do opóźnień, niezgodności i błędów w procesach biznesowych.

3. Trudności w obsłudze klienta. Gdy informacje o klientach są rozproszone, trudniej jest śledzić ich preferencje, historię zamówień i specjalne żądania. To może prowadzić do niezadowolenia klientów, braku personalizacji i utraty potencjalnych szans na sprzedaż.


Brak automatyzacji procesów logistycznych: śledzenie przesyłek, zarządzanie zapasami czy planowanie tras

Zagrożenia:

Firmy logistyczne, które nie rozwiązują tego problemu mogą napotkać różne zagrożenia:

1. Opóźnienia w śledzeniu przesyłek. Brak automatycznego systemu śledzenia przesyłek może prowadzić do opóźnień w informowaniu klientów o statusie ich zamówień. Bez aktualnych informacji o lokalizacji i etapie dostawy, trudniej jest zapewnić klientom rzetelne informacje, co może prowadzić do niezadowolenia, pytań i reklamacji.

2. Nieoptymalne zarządzanie zapasami. Nieaktualne dane na temat dostępności towarów, brak kontroli nad poziomami zapasów czy brak monitoringu terminów ważności mogą prowadzić do utraty sprzedaży, nadmiaru lub niedoboru towarów oraz strat finansowych.

3. Problemy z planowaniem tras. Ręczne planowanie tras może być skomplikowane i czasochłonne. Bez odpowiedniego systemu do automatycznego planowania tras, może być trudno zoptymalizować trasy dostaw, uwzględniając takie czynniki jak odległość, czas podróży, ograniczenia drogowe czy priorytety klientów. To z kolei prowadzi do wydłużenia czasu dostaw, zwiększonych kosztów i niezadowolenia klientów.


Znasz te problemy?

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania!

Rozwiązanie CRM dla transportu

Jakie korzyści przyniósł Bitrix24 CRM w logistyce

Zaprojektowanie lejka CRM i ofert

Wdrożenie systemu CRM Bitrix24 dla branży logistycznej obejmowało zastosowanie lejka CRM oraz modułu ofert w celu obsługi zamówień, w tym również wielokrotnych zamówień od jednego klienta. 

Lejek CRM pozwala na skuteczne zarządzanie procesem sprzedaży, od identyfikacji potencjalnych klientów, przez nawiązywanie kontaktu i prezentację oferty, aż do finalizacji zamówienia. 

Moduł ofert umożliwia tworzenie i personalizację ofert dla klientów, w tym również ofert dla wielokrotnych zamówień, co ułatwia obsługę powtarzających się zamówień od tego samego klienta. 

Dzięki temu rozwiązaniu firma logistyczna może efektywnie zarządzać swoimi klientami, monitorować postępy w procesie sprzedaży, śledzić zamówienia i utrzymywać długoterminowe relacje biznesowe.

zarządzanie kierowcami poprzez SPA

Żeby rozwiązać wyżej wspomniane problemy skuteczne było zastosowanie rozwiązania do obsługi zarządzania kierowcami poprzez SPA.

To oznacza, że system umożliwia efektywne monitorowanie i zarządzanie działalnością kierowców, którzy są odpowiedzialni za dostawy i transport w firmie logistycznej. 

Rozwiązanie pozwala śledzić harmonogramy i trasę podróży kierowców, zarządzać ich zadaniami oraz monitorować status dostaw. 

Dodatkowe korzyści to lepsze planowanie i koordynację działań oraz optymalizację procesów logistycznych.

Nowe Procesy w CRM

Takie procesy jak, śledzenie przesyłek, zarządzanie zapasami i planowanie tras, zostały zautomatyzowane i wdrożone w systemie CRM Bitrix24

Dzięki temu rozwiązaniu, firma logistyczna może efektywnie monitorować status przesyłek, zarządzać swoimi zapasami w sposób optymalny oraz planować trasy dostaw w sposób automatyczny. 

Automatyzacja tych procesów pozwala na usprawnienie operacji logistycznych, redukcję błędów i czasu potrzebnego na zarządzanie nimi oraz zwiększenie efektywności całego systemu logistycznego.

Dane klientów w jednym systemie

Wszystkie informacje dotyczące klientów, takie jak dane kontaktowe, historie zamówień, preferencje czy notatki, są przechowywane i dostępne w jednym miejscu, w CRM Bitrix24.

Dzięki temu rozwiązaniu, firma logistyczna ma kompletny i spójny obraz swoich klientów, co ułatwia świadczenie spersonalizowanej obsługi, podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i budowanie długoterminowych relacji z klientami.

Cały zespół może mieć dostęp do tych informacji, co pozwala na efektywną komunikację i koordynację działań w celu zapewnienia satysfakcji klienta i sukcesu firmy logistycznej.

Dowiedz się jakie rozwiązania CRM można wdrożyć w Twojej firmie!

Kto nam zaufał

Subskrybuj nasz kanał YouTube i korzystaj z darmowej wiedzy i rozwiązań Bitrix'a

CRM Bitrix24

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak działa CRM Bitrix24, jakie ma możliwości i funkcje, a także jak przygotować się do wdrożenia CRM

Konsultacje Bitrix24

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest Bitrix24, jakie ma funkcje i możliwości, przedziały cenowe oraz czy przyda się w Twojej firmie 

Wdrożenia Bitrix24

Jeżeli szukasz doświadczonego Partnera Bitrix24, który wdroży Bitrix24 i zapewni bezpieczeństwo Twoich danych 

Szkolenia Bitrix24

Jeżeli chcesz zapewnić zespołowi wystarczającą wiedzę i zdobycie kompetencji, żeby skutecznie używać Bitrix24

Też chciałbyś wdrożyć system kompleksowo i opłacalnie?
Umów się na bezpłatną konsultację!