Skontaktuj się z nami
+48 573 503 972

Moduł Automatyzacje i Workflow

W poniższym artykule znajdziesz informacje o możliwościach automatyzacji pracy w Bitrix24, a także przykładach workflow, które możesz utworzyć.

Chcesz zautomatyzować procesy w Bitrix24?

Pokażemy, jak to zrobić!

Automatyzacja procesów biznesowych

RPA - Robotyczna automatyzacja procesów

Wykorzystuj RPA, jeżeli chcesz tworzyć automatyzacje procesów biznesowych firmy. Na przykład, proces "Powiadomienie o urlopie", w którym możesz utworzyć etapy "Zatwierdzenie dat urlopu przez przełożonego", "Przekazanie informacji do zespołu" itd.

Robotyczna automatyzacja procesów jest szczególnie pomocna, gdy chcesz utworzyć mały albo nierozbudowany proces.

Łatwo dodasz nowe procesy za pomocą RPA, gdyż tworzenie takich workflow jest podobne do pracy z regułami automatyzacji w zadaniach i CRM. Pierwsze co musimy zrobić, to utworzyć etapy, przez które przejdzie workflow, a dalej dodać działania i zadania do każdego etapu tego procesu.

Najczęściej używamy RPA do:

  • tworzenia zadań
  • zatwierdzania faktur i dokumentów
  • zatwierdzania wyjazdów służbowych i urlopów

RPA jest łatwiejsze w konfiguracji i użyciu niż klasyczny Workflow. Jednak narzędzie to koncentruje się na procesach wewnętrznych i dlatego nie możemy łączyć RPA z CRM'em. 

Każdy utworzony proces w RPA posiada Kanban. Reguły automatyzacji lub określone zadania pracowników (np. przegląd informacji lub zatwierdzanie dokumentów) mogą być osadzone na każdym etapie Kanbana.

Edytuj elementy RPA: dostępy i rozpoczynanie procesu

W RPA możesz edytować uprawnienia dostępu do etapów, workflow i elementów. Pamiętaj także, że administratorzy mają dostęp do wszystkich działań bez względu na uprawnienia.

Podczas tworzenia workflow można określić, kto może tworzyć elementy i rozpoczynać ten proces.

Ustawienia i konfiguracja pól w automatyzacjach

W przeciwieństwie do CRM w RPA nie ma domyślnie ustawionych pól, to znaczy, że musisz tworzyć pola, których będziesz używał w workflow. 

Każdy proces ma swój własny zestaw pól, dlatego pola utworzone w jednym procesie nie mogą być używane w innym procesie. Jest to różnica między polami RPA i CRM, gdzie wszystkie przypadki mają wspólne pola.

Workflow

Tworzenie workflow w Bitrix'ie

Tworzenie workflow w Bitrix24 polega na projektowaniu i konfigurowaniu sekwencji działań w systemie, które odpowiadają określonym procesom biznesowym. 

Różnica między workflow w Bitrix24 a RPA (Robotic Process Automation) polega na podejściu do automatyzacji. RPA automatyzuje procesy, które zachodzą wewnątrz Bitrix24, np. zatwierdzanie urlopów, gdy workflow może zautomatyzować pracę np. w CRM'ie.

Workflow Bitrix'a to bardziej rozbudowane i skomplikowane narzędzie niż RPA. 

Przy tworzeniu workflow najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów, którzy znają system od środka, ponieważ techniczna konfiguracja tego procesu wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Jakie są zalety automatyzacji i workflow w Bitrix24?

Efektywność operacyjna

Automatyzacja procesów w Bitrix24 eliminuje ręczne, powtarzalne czynności, dzięki czemu zadania są wykonywane szybciej.

Oszczędność czasu i kosztów

Zredukujesz koszty operacyjne i zaoszczędzisz czasu, który musiałbyś poświęcić na manualne wykonanie działań i usprawnienie procesów.

Śledzenie postępów

Dzięki workflow w Bitrix24 można śledzić postępy w realizacji zadań i procesów. Zapewnia to transparentność w działaniach i umożliwia identyfikację ewentualnych opóźnień lub problemów.

Mniej błędów ludzkich

Używanie workflow w Bitrix24 pozwala na sprecyzowanie i standaryzację procesów. Można zdefiniować kroki do wykonania w określonych sytuacjach co pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów ludzkich.

Chcesz utworzyć workflow w Bitrix24?

Pokażemy, jak to zrobić!

Wdrożenie, szkolenie, konsultacje Bitrix24

Skontaktuj się z nami!